Nieuws

De eerste kleintjes van 2023 zijn geboren.

Een kleine geboortegolf op de kinderboerderij.

Onze dwerggeit Martje is bevallen van een mooi en lief geitje. En onze dwerggeit Ariël is moeder geworden van twee schattige kleintjes. En dat alles in drie dagen tijd.

De moeders en kinderen maken het goed. Houd de komende dagen het nieuws op onze website in de gaten want er komen nog veel meer jonge beestjes.

Zoönoosenkeurmerk 2023 voor de kinderboerderij.

Zoönoosen zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. De gezondheidsdienst voor dieren biedt het keurmerk zoönoosen aan. Dit keurmerk zorgt voor meer bewustwording bij dierhouders en bezoekers en voor het verkleinen van de risico's.   Samen met onze dierenarts van diergezondheidscentrum Boven-Veluwe wordt een digitale checklist ingevuld met een algemeen deel over de voorzorgsmaatregelen die de kinderboerderij heeft genomen om besmettingen te voorkomen en specifieke vragen over de diersoorten die op de kinderboerderij rondlopen. Deze checklist wordt beoordeeld door de gezondheidsdienst voor dieren. Als  de score  voldoet aan de normen, wordt het keurmerk toegekend. Ook voor 2023 heeft de kinderboerderij het keurmerk weer verkregen.  

Sebright kippen, een adellijk ras.

Sinds kort is de kinderboerderij de gelukkige bezitter van een trio Sebright krielkippen, twee hennetjes en een haantje. De sebright bestaat al sinds 1800 en is gefokt door een een Engels parlementslid, sir John Sebright.  Sir John Sebright was een telg uit een oud Engels adellijk  geslacht en een bekend fokker van runderen, paarden en ander kleinvee.   Dit kippenras is dus naar zijn schepper genoemd. Het is een ras wat ontstaan is vanuit de adel en  daarom kan men het  een adellijk ras noemen. Ook wordt wel gezegd dat het de haute couture onder de kippenrassen is.  Sebrights zijn erg erg fraaie kippen met een bijzonder mooi verenkleed.  En het verenkleed van de hanen is bijna exact hetzelfde als van de hennen.  Haantjes hebben dus geen sierveren op hun staart of hals.  De  kleurvariant op de kinderboerderij  is de zilver/zwartgezoomde. Zwartgezoomd betekent dat de grondkleur op elke veer is afgezoomd met een zwart randje.

Thijsstoel sponsort een koelkast

Thijsstoel, het bekende witgoedbedrijf uit Wezep, sponsort een koelkast voor de kinderboerderij. Wij kunnen nu de groente en het fruit voor onze dieren lekker koel bewaren zodat het in de zomerhitte minder snel bederft. Wij zijn dan ook blij met dit mooie gebaar van Thijsstoel.

Herengezelschap voor onze geiten en schapen.

Onze dwerggeiten en landgeiten en onze schaapjes hebben mannelijk gezelschap gekregen. Bij de dwerggeiten een leuk blauwschimmelbokje, genaamd Marvin. Hij is afkomstig van stal Het Bovenveen in Oldebroek. Bij de landgeiten een mooi bruinwit bokje. Dit bokje is weer geleverd door de keurmeester van het landgeitenras, Albert van der Streek. Voor de schaapjes hebben wij een  prachtige ram uit Olst gehaald waarbij we konden kiezen uit heel veel rammen in de kleuren zwart, donkerbruin, lichtbruin en wit. Dit rammenbestand wordt beheerd door Aalt ten Hoeve. Hij is de specialist op het gebied van ouessant schaapjes. We hebbens een  witte ram uitgekozen met de deftige naam Loic van Fortmond. Wij hopen dat de drie heren in de smaak vallen bij onze dames geiten en schaapjes en dat ze voor mooie nakomelingen gaan zorgen het komende voorjaar.

Rotary Oldebroek Elburg gaat de kinderboerderij sponsoren.

Wij zijn heel blij met onze nieuwe sponsor, Rotary  Oldebroek Elburg. Zij gaan de kinderboerderij financieel ondersteunen met een bedrag van EUR 500,00 voor een periode van drie jaar. De leden van de Rotary hebben unaniem hun goedkeuring gegeven. Zij vinden de kinderboerderij een mooi initiatief.

 

 

Nieuwe bewoners op de Kinderboerderij.

Er zijn drie nieuwe bewoners aangekomen op de kinderboerderij. Drie lieve konijnen, twee vrouwtjes (voedsters) en een mannetje (ram). De vrouwtjes zijn moeder en dochter. Zij zitten gezellig bij elkaar in een hok. Het mannetje zit apart. 

Op de foto's staan van links naar rechts; Japie, Pip en Snip.

Pip en Snip zijn rex konijnen. De rex is een van oorsprong Frans konijnenras dat zich van andere onderscheidt door een kortere beharing. De pels van de rex konijnen onderscheidt zich van andere soorten doordat de dekharen dezelfde lengte hebben als de wolharen. Door de gelijke lengte lijkt het alsof de vacht geschoren is. De pels voelt fluweelachtig aan. De rex werd in 1927 erkend en als ras opgenomen in de Nederlandse standaard. De rex valt onder de middenrassen met een ideaal gewicht tussen de 3,5 en 3,9 kilogram.

 

Mooie actie van de leerlingen van De Schaapskooi voor kinderboerderij Voskuilerhoeve.

De leerlingen van school De Schaapskooi hebben dit voorjaar een actie gehouden voor kinderboerderij Voskuilerhoeve. Ze hebben een aantal weken stroopwafels verkocht. Dit heeft geresulteerd in een prachtige opbrengst van EUR 700,00. De kinderboerderij heeft dit bedrag nuttig besteed. Er is een mooi caviahok aangeschaft met een buitenverblijf voor de  vier dames cavia’s en 1 heer. Vooral de dames moesten eerst wel even wennen aan het trapje om naar buiten te gaan maar na een paar lessen leren traplopen gaat het nu wel goed.

 

Vrijdag 17 juni jl. zijn er twee kleutergroepen van De Schaapskooi met hun leerkrachten gekomen om het caviahok plechtig te onthullen. Het hok was verpakt in lakens en vlaggetjes. De kleuters vonden het erg interessant. Na het leuke gesprekje wat de voorzitter van de kinderboerderij, Nellie de Graaf, met de kinderen had over de stroopwafelactie en de dieren, mochten de kinderen de omhulling van het hok verwijderen. Daarna zaten ze met zijn allen nieuwsgierig de cavia’s te bekijken. Vervolgens zijn de kinderen nog getrakteerd op limonade en koekjes.

Heeft u het hok nog niet gezien, kom dan gerust een keer langs bij de kinderboerderij om het te bewonderen.  

Hulp op de kinderboerderij van de praktijkklas Oldebroek.

Weten jullie wat de Praktijkklas is? Het is een initiatief van vier basisscholen van Stichting De Akker en Nuborgh College Oostenlicht.

Elke vrijdagochtend komt op de Regenboogschool in Oldebroek een groep van 12 leerlingen bij elkaar in de Praktijkklas. Deze leerlingen komen van verschillende basisscholen uit de gemeente Oldebroek. 

De Praktijkklas is voor kinderen in de bovenbouw (leeftijd 10, 11,12 jaar) die meer begaafd zijn op praktisch gebied, dus goed met hun handen kunnen werken. Er wordt gewerkt met thema's en ze brengen  bezoeken aan bedrijven en doen praktische opdrachten in hun eigen lokaal. Het is voor de leerlingen heel leerzaam om ook bij bedrijven en instanties een kijkje te nemen. Zo kunnen ze zich al oriënteren op wat hen ligt en leren ze door te doen. Vrijdagmorgen 3 juni heeft de Praktijkklas een bezoek gebracht aan de kinderboerderij. Ze hebben diverse klussen gedaan. O.a. het voorpleintje onkruidvrij gemaakt, de weides en de konijnenhokken schoongemaakt, water ververst en veel meer.

 

Het was gezellig, de kinderen hebben goed gewerkt en we waren heel blij met alle hulp.

Avondvierdaagse 2022.

Na twee jaar zonder avondvierdaagse is het gelukkig dit jaar anders. De avondvierdaagse is in volle gang. De deelname is groot en het is erg gezellig in de 5 kilometer groep. Het deel van de route "Voskuilersteeg-Oude Voskuilersteeg-Voskuilerhoeve" riep bij sommige deelnemers de vraag op: "welke straat is nou Voskuilerhoeve?" Voskuilerhoeve is dus geen straat maar onze kinderboerderij die wij speciaal voor de 5 kilometer lopers hebben opengesteld. De kinderen vonden het prachtig. In het voorbijgaan bij de dieren kijken en snel even op de glijbaan en weer door!!

 

Ook de rolstoelers zijn weer van de partij bij de avondvierdaagse. Zij doen mee aan de 5 kilometer samen met hun begeleiders. En de derde avond voerde hun route over de kinderboerderij. De mensen genoten er zichtbaar van.

Een prachtige gift van DeltaWonen.

Elk jaar voor kerstmis vraagt woningbouwvereniging DeltaWonen hun relaties, die een kerstcadeau willen geven, om  voor een goed doel te doneren.  Zij noemen dit hun goede doelen kerstactie. Het afgelopen jaar kozen zij als goed doel drie kinderboerderijen in hun werkgebied, namelijk in Zwolle, Kampen en Wezep. Wij  als kinderboerderij in Wezep waren heel blij met dit mooie initiatief. En de opbrengst overtrof verre onze verwachtingen.  Een bestemming voor het bedrag is er ook al. Kijk gerust onderstaand filmpje. 

Adoptie van een schaap.

Wij zijn heel blij dat Stichting Kindcentrum Oldeboek ook dit jaar weer een schaap van de kinderboerderij wil adopteren. Zij krijgen ons New Hampshire schaap Bello als hun adoptieschaap.

 

Wanneer u geïnteresseerd bent in adoptie van één van onze dieren neem dan gerust contact met ons op per e-mail op voskuilerhoevewezep@gmail.com.

Een geitjestweeling geboren.

Op zondag 3 april 2022 zijn er twee mooie dwerggeitjes geboren op de kinderboerderij. De trotse moeder van deze tweeling is onze reebruine dwerggeit Ariël.  De kleintjes hebben de namen Loulou en Lilly gekregen. Moeder en kinderen maken het goed. Het is een mooie nalatenschap van onze dwergbok Andreas. Helaas moesten wij hem in januari jl. heen laten gaan. 

Een fantastisch cadeau van vereniging Wijk U.

De Kinderboerderij  heeft een prachtige nieuwe volière gekregen van vereniging Wijk U. Wijk U organiseerde in het verleden jaarlijks een mooi kinderfeest. Maar door de Coronapandemie en alle hieruit voortvloeiende maatregelen is het hen al twee jaar niet gelukt om een kinderfeest te arrangeren. Het bedrag, bestemd voor het kinderfeest, stond renteloos op de bank. Dat vond het bestuur van Wijk U zonde en zij besloten om er iets nuttigs mee te doen voor de kinderen van Wezep. Het toeval wil dat één van de bestuursleden van Wijk U ook vrijwilliger is bij de kinderboerderij. En hij had gezien hoe slecht de toestand van de oude volière was. Na overleg met zijn medebestuursleden was de conclusie snel getrokken. Er moest een nieuwe volière komen op de kinderboerderij.  Zo gezegd, zo gedaan. Een nieuwe volière werd uitgezocht en de leden van Wijk U gingen aan het werk. Van het verwijderen van de oude volière tot en met het schilderen en in elkaar zetten en het plaatsen van de nieuwe is alles door Wijk U uitgevoerd. Er is dus heel veel werk verricht maar het resultaat mag er zijn. De Kinderboerderij is Wijk U erg dankbaar voor dit geweldige geschenk. En de vogeltjes vliegen al vrolijk rond in hun nieuwe onderkomen.

 

 

Leuk gezelschap voor onze landgeit.

Keurmeester Albert van der Streek heeft de kinderboerderij een hele leuke landbok te leen gegeven als gezelschap voor onze landgeit. Ze moeten nog wel een beetje aan elkaar wennen. De landgeit is nog wat aarzelend naar haar nieuwe partner.  Maar het komt vast wel goed tussen die twee. In mei 2022 weten we welk resultaat het heeft opgeleverd. 

 

En we werken zo mee aan het behoud van zeldzame huisdierrassen. Want de Nederlandse landgeit is een dier  dat met uitsterven werd bedreigd. Na de tweede wereldoorlog was de landgeit bijna uitgestorven. In 1958 werden de laatste twee exemplaren, afkomstig uit het Goois Natuurreservaat, aan Diergaarde Blijdorp geschonken. De toenmalige directeur is met deze twee en enkele andere landgeiten die nog voldoende van het type hadden, verder gaan fokken. Door de jaren heen is men erin geslaagd om de landgeiten terug te fokken naar het oorspronkelijke type, zoals dat werd afgeleid uit afbeeldingen op oude schilderijen. De landgeit komt al voor op schilderijen uit de 16e eeuw.  De landgeiten zijn dus  levende monumenten en behoren tot het cultureel erfgoed van Nederland. 

Een mooi resultaat van Rabo Clubsupport.

Ook in 2021 heeft de kinderboerderij weer meegedaan aan Rabo Clubsupport. We hebben een mooi bedrag behaald dank zij de 122 stemmen die op ons zijn uitgebracht. Wij bedanken iedereen die op ons gestemd heeft heel hartelijk.

En we hopen het doel, het beter toegankelijk maken van de achterste weide voor het publiek, met dit bedrag in 2022 te realiseren. 

#Goedvooronzeclub #Rabobank

 

Nieuwe bewoners in de volière.

De heer Hoogland uit Wezep heeft de kinderboerderij een mooi koppeltje diamantduifjes cadeau gedaan. Ze zijn een heel leuke aanwinst voor onze volière. En wij danken de heer Hoogland dan ook hartelijk voor dit geschenk.

 

Diamantduifjes zijn oorspronkelijk afkomstig uit Australië evenals zebravinkjes. De diamantduif dankt zijn naam aan zijn uiterlijk. De grijs-blauwe vleugels zitten vol met spikkeltjes die lijken op diamanten. Rond het oog heeft een diamantduifje een rode ring. Zijn totale lengte van kop tot staartpunt is 20 centimeter. Het mannetje en het vrouwtje zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Wel is de oogring van het mannetje donkerder en dikker dan van het vrouwtje.

De schapen worden geschoren.

Een mooi lief dwerggeitje.

Er is een een mooi en lief dwerggeitje geboren op de kinderboerderij. Haar moeder is gek met haar en ook haar grote zus  vindt haar erg leuk.

Per 10 juni is de kinderboerderij rookvrij.

Donderdag 10 juni heeft wethouder Liesbeth Vos het bord "rookvrij" officieel onthuld. De kinderboerderij  is dus vanaf 10 juni volledig rookvrij. Met het ophangen van het bord is het voor bezoekers duidelijk dat er niet gerookt mag worden op het terrein van de kinderboerderij. En mocht iemand zich er niet aan houden kunnen de vrijwilligers die persoon er dus ook gemakkelijk op aanspreken.
 
Om een en ander te regelen heeft de kinderboerderij contact opgenomen met KinderboerderijenActief, dat een rol als aanjager heeft om zoveel mogelijk kinderboerderijen in Nederland rookvrij te maken. Een voortvloeisel uit het Nationaal Preventie Akkoord van staatssecretaris Paul Blokhuis.
Met een rookvrij terrein worden kinderen beschermd en dat moet ertoe bijdragen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien en voorkomen dat kinderen  gaan roken. Op weg naar een rookvrije generatie is het devies.
 
 Hans de Rijk van KinderboerderijenActief heeft de kinderboerderij prima geholpen met het traject om rookvrij te worden.
Ook wethouder Vos is, met gezondheidszaken in haar portefeuille, heel blij met het initiatief om de kinderboerderij rookvrij te maken en zij nam dan ook graag even de tijd naar de kinderboerderij te komen om het bord te onthullen. 

Een piepklein lammetje.

Er is een piepkleine lammetje geboren op de kinderboerderij. Het moederschaap is  trots op haar kleintje en zorgt er heel goed voor.

Twee lieve boerbokjes geboren.

Ook onze boergeit Chloé is moeder geworden. Zij is bevallen van twee mooie bokjes. De trotse vader is onze boerbok Koen.

Nieuw leven op de kinderboerderij.

oze Nubische geit Hoebee is eindelijk bevallen. We hebben er lang op moeten wachten maar ze heeft twee mooie kleintjes gekregen, en bokje en een geitje. Ze hebben de kleur van hun moeder en de tekening van hun vader. Ook van deze twee jonkies is onze Nubische bok Bo de vader.

Moeder en kinderen.

   Vader en zoon. Ze lijken best wel op elkaar.

Nubische geit Bella heeft twee kleintjes gekregen.

De liefde tussen onze Nubische geiten Bella en Bo heeft een mooi resultaat opgeleverd. Twee lieve kleintjes, een geitje en een bokje. Ze hebben de kleuren van hun moeder. Moeder en kinderen maken het goed.

Een Nubisch bokje is geboren.

Eén van de twee Nubische ABBA geiten heeft een kleintje gekregen. Hij is zo leuk met zijn lange slungelige pootjes en grote flaporen. Zijn moeder is heel zorgzaam. 

De nieuwste aanwinsten op de kinderboerderij.

 Ze zijn zo schattig, die kleine geitjes. Ze drinken bij hun moeders en ze dartelen vrolijk door de weides. 

Jong leven op de kinderboerderij.

Het wordt lente en dat is ook op de kinderboerderij te merken. Er komt jong leven aan.

De eerste geitjes zijn geboren. Onze dwerggeit Isabella is de trotse moeder geworden van een

tweeling, een bokje en een geitje.  

 

Snoeien door Natuur- en Milieuvereniging 't Groentje.

Ondanks het koude gure weer hebben de stoere vrijwilligers van 't Groentje onze fruit- en notenbomen  gesnoeid. Een goed begin voor het nieuwe seizoen. We hopen dat de bomen veel vruchten zullen dragen komende herfst. Met de afgeknipte takken vermaken de geiten zich prima. We zijn de vrijwilligers van 't Groentje heel dankbaar voor hun goede werk.

Een mooie opbrengst uit de emballagebonnen van de Plus.

De klanten van de Plus hebben het afgelopen halfjaar de kinderboerderij een warm hart toegedragen en hun emballagebonnen gedoneerd in  onze bus die bij de Plus stond. Er is een mooie opbrengst uit gekomen en dat kan de kinderboerderij, die wegens de coronamaatregelen al sinds half december is gesloten, goed gebruiken.

Wij danken de klanten van de Plus hartelijk voor hun giften. En ook zijn wij uiteraard de Plus erg dankbaar dat onze bus bij hen kon staan. Het is fantastisch dat zij hieraan willen meewerken. 

Nieuwe beplanting voor de fazanten volière.

Van kwekerij Souman hebben wij twee kerstbomen gesponsord gekregen om in de fazanten volière te planten. Zo krijgen  de twee goudfazanten weer een mooi nieuw bosje.

Wij bedanken Jan Souman hartelijk voor deze mooie boompjes. 

 

De schaapjes krijgen gezelschap van een ram.

De Ouessant schaapjes op de kinderboerderij hebben gezelschap gekregen van deze fraaie ram.

Hij gaat vast voor mooie lammetjes zorgen aankomend voorjaar. Hij voelt zich al een beetje op zijn gemak want hij loopt lekker te grazen.

 

Damesgezelschap voor onze eenzame haan.

Onze Brahma haan heeft gezelschap gekregen van twee mooie hennen.  Toen de beide hennen aangekomen waren en de haan ze zag, zette hij gelijk een hoge borst op om de dames te imponeren.  Deze twee mooie vrouwen zijn voor mij, zag je hem denken. De hennen waren meteen onder de indruk. Ze vermaken zich prima met zijn drieën.  

Een echt baasje: deze nieuwe boerbok.

Helemaal uit Noordeloos onder Utrecht is een nieuwe boerbok voor de kinderboerderij opgehaald. Onze boerbok Joris is op dit moment nog een maatje te klein voor de drie boerbok dames. Daarom hebben zij nu deze stoere man erbij gekregen. De dames zijn nieuwsgierig en een beetje nerveus. Deze boerbok wordt ze ongetwijfeld de baas. We hopen dat er komend voorjaar mooi nageslacht komt. 

De Nubische geiten krijgen gezelschap van twee nieuwkomers.

Het aantal Nubische geiten op de kinderboerderij is uitgebreid met twee mooie nieuwkomers met stamboom.  Frida en Agneta, vernoemd naar de twee dames van de wereldberoemde Zweedse popgroep ABBA.

 

 

 

 

Het Nubische geitenras is ontwikkeld in Engeland. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden er op Engelse stoomboten melkgeiten uit Egypte en andere delen van Afrika meegenomen. De Engelsen hebben deze hangoorgeiten gekruist met Engelse landgeiten. Rond de eeuwwisseling hebben de Engelsen drie Oosterse bokken geïmporteerd, die belangrijk waren voor de verdere ontwikkeling van het ras. Deze bokken zijn de stamvaders van het Anglo-Nubische ras.

In 1982 werden de eerste Anglo-Nubische geiten naar Nederland gehaald. In Nederland werd de melkproductie van de Nubische geit verbeterd. Vanaf1988 spreekt men van de Nederlandse Nubische geit. De Nubische geit is het grootste geitenras ter wereld.  Nubische geiten vallen niet alleen op door hun markante uiterlijk en statige houding maar ook door hun zachte en aanhankelijke karakter. Zij hebben hangoren om de oren te beschermen tegen zandstormen. In Nederland is dat niet nodig maar in hun landen van herkomst wel.  Ze zijn dan ook zeer geschikt voor de kinderboerderij.

 

Een nieuwe bewoner op de kinderboerderij.

Vandaag hebben wij een nieuwe bewoner verwelkomd op de kinderboerderij. Een prachtige Nubische bok. Wij hopen dat hij voor mooie Nubische lammetjes gaat zorgen samen met onze beide Nubische geiten. Met de zwart witte geit is het liefde op het eerste gezicht. Het gaat wel goed  tussen die twee.

Hoera! De nieuwe varkentjes zijn gearriveerd.

Eindelijk is het zover. De nieuwe varkentjes zijn aangekomen op de kinderboerderij. Het zijn twee vrouwtjes, mooie volle dames. Het lichte varkentje heet Patty en het donkere heet Nanda.

Een vriendelijke dame heeft de beide varkentjes aan de kinderboerderij cadeau gedaan. 

Wij zijn er erg blij mee.

Aankomst van de varkentjes op de kinderboerderij. Voorzichtig en een beetje geholpen door Frank stappen ze de trailer uit. 

Aarzelend stapt Patty naar buiten. Waar ben ik nu beland, lijkt ze te denken.

Nog een klein duwtje. Ga maar lekker in de modder wroeten, varkentjes.

De varkentjes verkennen hun nieuwe buitenverblijf.

Maar binnen in hun nieuwe lichte hok is het ook goed vertoeven.

Een mooie bijdrage van Houthandel van Gelder voor het varkenshok.

Houthandel van Gelder heeft de kinderboerderij gesponsord. Voor het nieuwe varkenshok kregen wij  verschillende materialen. Wij bedanken Houthandel van Gelder hartelijk voor deze bijdrage. En we zijn weer een stap verder om de nieuwe varkentjes te gaan ontvangen.

Nieuwe klimboom voor de geiten.

De kinderboerderij heeft een mooie grote klimboom voor de geiten gekregen van Olbotec B.V. uit Wezep. De geiten komen nieuwsgierig kijken en even later hebben ze hem al in bezit genomen. Het is een prachtige uitkijkpost voor hen.

Nieuwe bewoners op de kinderboerderij.

Er zijn leuke nieuwe bewoners op de kinderboerderij, twee Brahma hanen en acht Brahma kuikentjes.

Het is nog een verrassing wat het geslacht van  de kuikentjes is. Het aantal haantjes en hennetjes is dus nog niet bekend. 

 

De Brahma wordt ook wel de koning der kippenrassen genoemd. Het ras staat bekend als één van de grootste hoenderrassen ter wereld. Hanen hebben een gewicht van 4 tot 5 kilo en hennen zijn 3 tot 4 kilo zwaar.

 

De Brahma komt oorspronkelijk uit India en bestaat daar naar alle waarschijnlijkheid al eeuwenlang.

Vanuit Amerika is de Brahma in 1852 voor het eerst naar Europa geïmporteerd. 

De Brahma heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van talloze nieuwe hoenderrassen, ook heeft de Brahma gezorgd voor veel nieuwe kleurslagen binnen bestaande rassen.

 

Interview omroep Gelderland

Lees en bekijk het interview  van omroep Gelderland met onze voorzitter Nellie de Graaf over onze nieuwe varkentjes en de renovatie van het varkenshok via onderstaande knop.

De schapen krijgen hun zomerjas

Henk Blok heeft de schapen geschoren. Duidelijk is te zien dat hij hier veel ervaring mee heeft. Zelfs ons grote schaap houdt hij moeiteloos in bedwang. En wat een wol komt ervan af. De schapen hebben nu hun koele zomerjas.  

Een mooi artikel in de veluwekoerier

 Beheerder Frank, vrijwilliger Annemieke met dochterVeerle.

 

'Het is best schrapen om rond te komen'

   Cultuur
Afbeelding

Nieuwe bewoners kinderboerderij

Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gezien staat er al een tijdje een grote volière op de kinderboerderij, vandaag hebben Frank, Nellie, Jolanda en Yvonne eindelijk de nieuwe bewoners opgehaald. 
Het zijn Lady Amherst fazanten geworden 
Ze zijn nu nog erg jong maar over een paar maanden komen ze mooi op kleur.